Το προσωπικό του Κέντρου στελεχώνεται από:

 • Κοινωνική λειτουργό
 • Δάσκαλο ειδικής αγωγής
 • 2 κοινωνικούς φροντιστές
 • Φυσιοθεραπευτή- γυμναστή
 • Μουσικό
 • Δασκάλα καλλιτεχνικών
 • Νοσηλευτή,  
 • Βοηθητικό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Οδηγό σχολικού
 • Συνοδό
 • Η ψυχολογική  και  ιατρική υποστήριξη  και η συμβουλευτική οικογένειας παρέχεται  από ιατρό ειδικότητας παιδοψυχίατρου .