ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                             Κέρκυρα 20-3-2018

 ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ                                       Αριθμ. Πρωτ. 405   

            ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                                                   

2παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5                              

Τηλ:2661047565

Ε-mail:ameaker@otenet.gr

 

 

                                                Πρόσκληση

                                                           

 

         Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Ετήσια Γενική   Συνέλευσή του, που θα γίνει το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ  στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας « Η ΜΕΛΙΣΑ» στην 2α παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 ( πίσω από το ΙΚΑ )  με τα παρακάτω θέματα׃

  1. Διαπίστωση Απαρτίας.
  2. Εκλογή Προεδρείου.
  3. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  4. Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων Δ.Σ. του έτους 2017
  5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017.
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
  7. ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Έγκριση Προγράμματος  Δράσης 2018.
  9. Τοποθετήσεις – Συζήτηση μελών του Συλλόγου.  Προτάσεις.
  10. Ενημέρωση του Προέδρου στα  τρέχοντα προβλήματα των  ατόμων με αναπηρία.

 

Με εκτίμηση

                               Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας

                             Σπύρος Ζουμπουλίδης                   Μαίρη  Κοντού